Κατερίνα Χρέμου

Κατερίνα Χρέμου

60 Ετών

Ιδιαίτερα Αγγλικά GRE και GMAT


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6980958171

bourkoula@gmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)4386

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

152

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ