Ιωάννα Τσιπλάκη

Ιωάννα Τσιπλάκη

45 Ετών

Ιδιαίτερα σε μαθητές Δημοτικού


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Αθήνα

6948125553

jtsiplaki@yahoo.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1058

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

103

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ