Γιώργος Γάσιας

Γιώργος Γάσιας

38 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικών Μαθημάτων


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6983642026

g.gasias@uoi.gr

george.gassias@hotmail.com

LinkedIn Προφίλ

Youtube Κανάλι


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)36

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

5

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ