Γιάννης Μουρκούσης

Γιάννης Μουρκούσης

26 Ετών

Φιλολογικά Μαθήματα


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Αθήνα

6988155384

GiannisMourkousis@yahoo.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)5572

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

162

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ