Ελίνα Πανέρα

Ελίνα Πανέρα

35 Ετών

Ιδιαίτερα Δημοτικού και Γυμνασίου


ΑΤΕΙ Κρήτης


Παλαιό Φάληρο

6948627761

panera.ellada1367@gmail.com

elina.panera


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ226

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

32

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ