Ειρήνη Μπαμπατζέλιου

Ειρήνη Μπαμπατζέλιου

28 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Δημοτικού


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Αθήνα

6978013230

eirinaki.91@hotmail.com

Μπαμπατζέλιου Ειρήνη


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)912

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

122

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ