Έφη Μάγγα

Έφη Μάγγα

30 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα


Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Λευκωσία

6977893579

efaki199324@yahoo.com

Efi.mag


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1612

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

137

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ