Δήμητρα Εμμανουηλίδου

Δήμητρα Εμμανουηλίδου

23 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικών


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Χρυσούπολη Καβάλας

6937363416

dimitrathassos@yahoo.gr


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ4645

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

161

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ