Δέσποινα Γρηγοριάδου

Δέσποινα Γρηγοριάδου

28 Ετών

Ιδιαίτερα Πληροφορικής ΑΕΠΠ


ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας


Θεσσαλονίκη

6983161123

debbie201414@gmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ3197

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

88

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ