Χρήστος Δ.

Χρήστος Δ.

29 Ετών

Εκπόνηση Εργασιών Πληροφορικής - Πτυχιακές


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6984661633

exelixis.education@gmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)6257

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

388

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ