Χριστίνα Παπαδοπούλου

Χριστίνα Παπαδοπούλου

25 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη

6984231682

christina.papadopoulou72@gmail.com

Χριστίνα Παπαδοπούλου


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1534

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

99

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ