Μπρούνα Ζεκίραϊ

Μπρούνα Ζεκίραϊ

28 Ετών

Ιδιαίτερα σε Μαθηματικά και Στατιστική


Πανεπιστήμιο Κρήτης


Αθήνα

6950425888

brunilda.zeq@gmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ293

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

38

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ