Άννα Καραβαγγέλη

Άννα Καραβαγγέλη

48 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6947315830

anitakappa0@gmail.com

anitakappa0

Facebook Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)366

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

9

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ