Άννα Γιαννοπούλου

Άννα Γιαννοπούλου

29 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Αθήνα

6970132865

anna.giannopoulou@yahoo.gr

live:anna.giannopoulou_1


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ138

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

31

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ