Ανδρομάχη Τσέτσου

Ανδρομάχη Τσέτσου

26 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Αθήνα

6973306193

adatsetso@hotmail.com

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΣΕΤΣΟΥ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1786

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

184

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ