Αναστασία Κοσιαβέλου

Αναστασία Κοσιαβέλου

29 Ετών

Νεοελληνική Γλώσσα - Αρχαία - Λατινικά


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Πετρούπολη

6979851165

anastasia_cos@hotmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ2142

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

134

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ