Αλεξάνδρα Ελευθερίου

Αλεξάνδρα Ελευθερίου

27 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Κομοτηνή

6982934579

alexia1993@hotmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ2165

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

85

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ