Αλεξάνδρα Δημητράκου

Αλεξάνδρα Δημητράκου

52 Ετών

Πληροφορική Γ΄ Λυκείου


(10.0)

από 1 αξιολόγηση


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Κορωπί

6974341523

adimitrakou@yahoo.gr


Αξιολογήσεις  (1) Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ2514

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

96

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ