Άγγελος Διονάς

Άγγελος Διονάς

23 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Ηλιούπολη

6984861625

agelosd@windowslive.com

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΑΣ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)6377

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

234

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ