Αγγελική Παρπαρά

Αγγελική Παρπαρά

40 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Αγγλικά


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη

6976580390

agelikiparp@hotmail.com

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΠΑΡΑ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1752

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

147

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ