Ζωή Μπούτα

34 Ετών

Φιλολογικά Μαθήματα - Μελέτη Δημοτικού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2001-2005: Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2005-2011: Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2015-2017: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης στη Μεταβυζαντινή Γραμματεία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2013-2016: Εξειδίκευση στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2001-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

2008-2017: Διδασκαλία ως ωρομίσθια καθηγήτρια σε δημόσια σχολεία και φροντιστήρια του Νομού Θεσσαλονίκης και του Νομού Χαλκιδικής.

2013-2014: Διδασκαλία ως καθηγήτρια φιλόλογος και θεολόγος σε ιδιωτικό σχολείο του Νομού Θεσσαλονίκης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  10111

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  438

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ