Ζαχαρίας Κανδυλάκης

29 Ετών

Εργασίες Προγραμματισμού για Φοιτητές

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2007-2013: Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2014-σήμερα: Ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με Όραση Υπολογιστών και Ανάλυση Βίντεο. Επίσης, διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα Ανάλυσης Εικόνας, Όρασης Υπολογιστών, Τηλεπισκόπησης, Φωτογραμμετρίας, MATLAB, Python, C++, SQL, R.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  17929

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1513

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ