Ζαχαρίας Κανδυλάκης

27 Ετών

Μαθήματα Πληροφορικής για Φοιτητές

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2007-2013: Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2014-σήμερα: Ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με Όραση Υπολογιστών και Ανάλυση Βίντεο. Επίσης, διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα Ανάλυσης Εικόνας, Όρασης Υπολογιστών, Τηλεπισκόπησης, Φωτογραμμετρίας, MATLAB, Python.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  11301

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1000

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ