Χρόνης Βήτος

35 Ετών

Μαθήματα Λογιστικής και Κοστολόγησης

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


Πάνω από 10 έτη διδασκαλίας. Αναλυτική παρουσίαση της ύλης των εξετάσεων. Εμπειρία στην καθοδήγηση-οργάνωση της μελέτης. Επίλυση παλαιών θεμάτων. Έμφαση στη μεθοδολογία για την σωστή επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων των εξετάσεων.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  7873

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  521

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ