Χρήστος Μπουντούλης

24 Ετών

Μαθηματικά και Στατιστική

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2017-σήμερα: Εργασία στην εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων "Advanced Quality Services Ltd (AQS Ltd)".

2017-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα Στατιστικής και Μαθηματικών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2204

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  262

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ