Χριστίνα Νικολαΐδου

30 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2007-2012: Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2012-2019: Παραδίδω κατ' οίκον ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε όλα τα επίπεδα Γυμνασίου, Λυκείου και αναλαμβάνω την ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού.

2017-2019: Παράλληλη εργασία ως υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2798

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  157

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ