Χρήστος Μονοκρούσος

27 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα

Πανεπιστήμιο Πατρών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2010-2015: Τμήμα Φιλολογίας, Ειδίκευση Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2015-2017: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Παρακολούθηση των παρακάτω επιστημονικών σεμιναρίων-ημερίδων:

- Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς σε διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού, με προσκεκλημένο επιμορφωτή τον Δρ. Ντίνα Κωνσταντίνο, τέως Επιστημονικό συνεργάτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ειδικό Παιδαγωγό (2015).

- Πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, με εισηγήτρια τη Δρ. Φουστάνα Αγγελική, Ειδική Παιδαγωγό, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΕΚΠΑ (2014).

- Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, με διοργανωτή το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου (2014).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2014-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων και καθημερινή μελέτη μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

2018-2019: Καθηγητής σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2816

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  179

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ