Βιολέτα Βασιλοπούλου

27 Ετών

Μελέτη Δημοτικού

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2016-2018: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με τίτλο "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

2016: Δίπλωμα Συστήματος Γραφής και Ανάγνωσης Τυφλών Braille.

2015-2016: Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο "Ειδική Αγωγή", Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2014-2015: Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο "Μαθησιακές Δυσκολίες", Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης (ΑΙΕ).

2010-2014: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2017-2019: Αναπληρώτρια Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης σε Δημόσια Δημοτικά Σχολεία.

2018-2019: Δασκάλα Μελέτης σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο.

2015-2018: Δασκάλα Μελέτης σε Φροντιστήριο για μαθητές Δημοτικού.

2012-2019: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού όλων των τάξεων.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3829

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  232

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ