Βασιλική Σαμαρά

31 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών

Goethe Institut Athen  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2012-2019: Επάρκεια διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας, Goethe-Institut Athen.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα από το 2014 έως και σήμερα.

- Μεγάλη εμπειρία σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Άριστη αποτελεσματικότητα.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  301

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  53

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ