Βασιλική Αργυροπούλου

41 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών και Ιταλικών

Università degli Studi di Siena  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1997-2004: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2006-2009: Ιταλική Φιλολογία, Università degli Studi di Siena.

2009-2011: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε παιδιά και ενήλικες.

- Εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και προσωπικού επιχειρήσεων.

- Διδασκαλία σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών.

- Εκπαίδευση μηχανικών αεροσκαφών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  4606

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  368

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ