Θεμιστοκλής Καραντινός

35 Ετών

Μαθήματα Autocad - Photoshop - Archicad

ΑΤΕΙ Χαλκίδας  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2001-2006: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), ΑΤΕΙ Χαλκίδας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


Από το 2005 έως σήμερα έχω ως κύρια δραστηριότητα την έρευνα και την ανάπτυξη εφαρμογών σχεδίασης και φωτογραφίας ενώ παράλληλα παρέχω υπηρεσίες εκπαίδευσης στους παρακάτω εκπαιδευτικούς ομίλους:

1. Εκπαιδευτικός όμιλος Ξυνή.

2. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευρωγνώση.

3. Εκπαιδευτικός όμιλος Άκμων.

4. Εκπαιδευτικός όμιλος Apple Studies.

5. Εκπαιδευτικός όμιλος Cararigas.

6. Εκπαιδευτικός όμιλος Info Quality.

7. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευρωδιάσταση.

8. Εκπαιδευτικός όμιλος So Εasy - Win.Νet.

9. Εκπαιδευτικός όμιλος Hellas Network.

10. Εκπαιδευτικός όμιλος Clever Net.

11. Εκπαιδευτικός όμιλος Computer Net.

12. Εκπαιδευτικός όμιλος Alpha Cad.

13. ΚΕΚ Καματερού.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1491

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  189

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ