Σταύρος Λυμπερίδης

32 Ετών

Ιδιαίτερα στα Μαθηματικά

Πανεπιστήμιο Κρήτης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2005-2010: Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Ειδίκευση: Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2014-2017: Μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2009-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3302

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  144

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ