Σταύρος Διαμαντόπουλος

35 Ετών

Πιάνο - Αρμόνιο - Θεωρητικά

Ωδείο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Σπουδές Πιάνου, Θεωρητικών, Μουσικής Δωματίου, Μορφολογίας της Μουσικής, Παιδαγωγικής του Πιάνου, Διεύθυνσης Ορχήστρας, Ιστορίας της Μουσικής, Χορωδίας (1991-2006).

- Απόκτηση Διπλώματος Πιάνου με βαθμό Άριστα Παμψηφεί (2006).

- Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων μουσικής από τη Βασιλική Ακαδημία της Σκωτίας.

- Απόκτηση πτυχίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με βαθμό 8.10 (αποφοίτηση 2005).

- Καταρτισμένη γνώση και εμπειρία διδασκαλίας συστήματος ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) καθώς και άλλων βρετανικών συστημάτων όπως Trinity και Guildhall.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2006 έως σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων πιάνου, αρμονίου και θεωρητικών.

2014-2016: Καθηγητής πιάνου στο Λονδίνο (Herts Music Center, First Musical Academy, University College of London).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  13304

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  464

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ