Σπύρος Μυλωνάς

28 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών σε Φοιτητές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2010-2014: Πτυχίο Μαθηματικών (Βαθμός: 8.68/10), Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2015-2017: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Θεωρητικά Μαθηματικά (Βαθμός: 9.00/10), Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2014-2018: Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών σε φοιτητές του τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ στους τομείς της άλγεβρας, ανάλυσης και γεωμετρίας, του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ και του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα μαθήματα που έχω διδάξει:

- Στο τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ: Αλγεβρικές Δομές Ι, ΙΙ, Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Γραμμική Άλγεβρα, Αναλυτική Γεωμετρία (Σ. Σταματάκης), Μιγαδική Ανάλυση, Λογισμός Ι, ΙΙ, ΚΔΓ Ι (Σ. Σταματάκης), Διαφορικές Εξισώσεις (Φωτιάδης).

- Στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ.

- Στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ: Μαθηματικά Ι, ΙΙΙ.

- Στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ: Μαθηματικά Ι.

- Στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ: Μαθηματικά.

2018: Συνεργασία με το φροντιστήριο Σκέψη.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  11151

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  655

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ