Σπύρος Μυλωνάς

29 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών σε Φοιτητές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2010-2014: Πτυχίο Μαθηματικών (Βαθμός: 8.68/10), Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2015-2017: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Θεωρητικά Μαθηματικά (Βαθμός: 9.00/10), Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2014-2019: Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών σε φοιτητές του τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ στους τομείς της άλγεβρας, ανάλυσης και γεωμετρίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα μαθήματα που έχω διδάξει:

- Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στην Θεωρία αριθμών, Γραμμική Άλγεβρα, Λογισμός, Πραγματική Ανάλυση, Αναλυτική Γεωμετρία 1 (Πεταλίδου), Γραμμική Γεωμετρία, Κλασική Διαφορική Γεωμετρία, Αλγεβρικές Δομές 1, Αλγεβρικές Δομές 2, Τοπολογία Μετρικών Χώρων, Διαφορικές Εξισώσεις.

- Επιπλέον έχω διδάξει στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ και στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ: Μαθηματικά Ι.

2018-2019: Συνεργασία με το φοιτητικό φροντιστήριο Λουκανίδης σε πληθώρα μαθημάτων όπως: Αναλυτική γεωμετρία 1 (Πεταλίδου), Λογισμός 1, Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στην Θεωρία Αριθμών, Μαθηματικά 1,2 του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 2 του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ.

2018-2019: Προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ με ιδιαίτερα μαθήματα.

2018: Συνεργασία με το φοιτητικό φροντιστήριο Σκέψη.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  19675

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1015

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ