Σωτήρης Μπέφας

33 Ετών

ΑΟΘ - Μικροοοικονομία - Μακροοικονομία - ΔΕΟ 13

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2007: Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2012: MBA, Leicester University.

2019: Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2013-σήμερα: Διδασκαλία των μαθημάτων Μικροοικονομίας και Μακροοικονομίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2007-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) σε μαθητές Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  10527

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  766

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ