Σοφία Λιαπή

30 Ετών

Νέα Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία - Αρχαία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2006-2011: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2017-2018: Παρακολούθηση Προγράμματος Ετήσιας Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή.

2018-2019: Πρόγραμμα «Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας».

  Επαγγελματική Εμπειρία


2011-σήμερα: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων στα φιλολογικά μαθήματα. Προετοιμασία για τις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις.

2017-2019: Φροντιστηριακή εμπειρία.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1036

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  114

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ