Σοφία Δημητριάδου

42 Ετών

Φιλολογικά Μαθήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (2000).

- Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή (2008).

- Βεβαίωση εκμάθησης γραφής Braille (2009).

- Βεβαίωση Σπουδών Πρώτου και Δεύτερου Επιπέδου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (2009).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2000 έως σήμερα: Διδασκαλία σε φροντιστήρια και παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

2004-2005: Πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  12647

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  617

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ