Σάββας Παπαδόπουλος

50 Ετών

Ιδιαίτερα σε Στατιστική - Οικονομετρία - Μαθηματικά

Iowa State University  Προσωπικό Πορτφόλιο   Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1985-1989: Τμήμα Μαθηματικών, Ειδίκευση: Στατιστική, Βαθμός Πτυχίου: Άριστα (9.01/10), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

1990-1992: Master of Science in Statistics, GPA: 3.64/4, Iowa State University, USA.

1992-1996: Doctor of Philosophy in Statistics, GPA: 3.57/4, Iowa State University, USA.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2016-σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2005-2014: Καθηγητής, Τµήµα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ).

1998-2000: Καθηγητής, Department of Statistics, Rice University, Houston, Texas.

1996-1998: Καθηγητής, Department of Mathematics, Texas A&M University, Kingsville.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  4254

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  440

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Personal PortfolioΒιογραφικό Σημείωμα
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ