Παύλος Κρασάκης

33 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα σε ΓΣΠ - GIS

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Προσωπικό Πορτφόλιο   Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


Ονομάζομαι Κρασάκης Παύλος, είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλο­ντος (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ (2010). Κύριο αντικείμενο της επιστημονικής μου απασχό­λησης είναι η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και η εφαρ­μογή τους σε διαφόρους τομείς. Είμαι κάτοχος πιστοποιητικού Γεωγραφικών Συστημά­των Πληροφοριών GIS, ACTA.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Από το 2008 έως σήμερα παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων και εκπόνηση σεμιναρίων εκπαίδευσης σε θέματα Γεωπληροφορικής και Τηλεπισκόπησης.

- Σε εφαρμογές με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) έχω εμπειρία πάνω από 7 έτη. Έχω αναλάβει ως εισηγητής την εκπαίδευση στελεχών του Ι.Γ.Μ.Ε αλλά και μηχανικών του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στο λογισμικό ArcGIS και QGIS με θεματολογία: Βασικές αρχές χρήσης GIS, Επεξεργασία Χωρικών και Περιγραφικών Δεδομένων, λειτουργίες γεωεπεξεργασίας (GEOPROCESSING), δημιουργία παραμετροποιημένης συμβολογίας έως εφαρμογές εργαλείων χωρικής ανάλυσης και κατασκευής μοντέλων επιδεκτικότητας. Παράλληλα έχω αναλάβει παράδοση Ιδιαίτερων μαθημάτων σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Γεωπληροφορικής και Θετικών Επιστημών.

- Έχω συμμετάσχει στα Ερευνητικά Έργα: «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Γαλατσίου» και «Ολοκληρωμένη Μελέτη Υδατικού Δυναμικού Ν. Εύβοιας, Έργο ‘HydroEvia‘» (2009-2010) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ .

- Έχω συνεργασθεί επιστημονικά με το Ι.Γ.Μ.Ε. στα Έργα «Υδρογεωλογική – Γεωλογική μελέτη για την αναγνώριση του φυσικού πόρου ως ιαματικού στην περιοχή Αγ. Φωκά – Ανατολική Κω» (2011), στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “ThermoMap” (“Area mapping of superficial geothermic resources by soil and ground­water data”, δηλ. «Περιοχική χαρτογράφηση των ρηχών γεωθερμικών πόρων από δε­δομένα εδάφους και υπόγειων νερών»)» (2013).

- Έχω συνεργασθεί με το ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ με θέμα την «Ανάθεση εκπόνησης υδρογεω­λογικών – γεωλογικών μελετών, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Αναγνώριση 15 Φυσικών Πόρων (Φ.Π.) ως Ιαματικών» (2013).

- Έχω συμμετάσχει στην εκπόνηση διαφόρων γεωλογικών, υδρο­γεωλογικών, τεχνικογεωλογκών και γεωφυσικών μελετών (2014-15). Πρόσφατα απασχολούμαι στο ΙΓΜΕ ως αναλυτής ΓΠΣ, σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα υπόγειας αποθήκευσης ενέργειας.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  6856

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  961

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Personal PortfolioΑνίχνευση εδαφικών μετακινήσεων
Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Ανίχνευση πλοίων και αντικειμένων
Ανίχνευση καταιγίδων
Αποθηκευτική ικανότητα άνθρακα
Εκδήλωση πυρκαγιάς στη Θάσο
Η βλάστηση στον ποταμό Καλαμά
Ωκεάνια συστήματα από το διάστημα
Κρεμαστή γέφυρα
Ολυμπιακά έργα στο Ρίο
Τρισδιάστατη σάρωση σπηλιάς
Κατασκευή χάρτη θερμοκρασιών
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ