Πάτροκλος Πατσούλης

28 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Οικονομικών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2009-2013: Προπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

2014-2016: Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

2017-σήμερα: Διδακτορικό στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2016-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

2014-2018: Ιδιωτικός υπάλληλος.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3457

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  202

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ