Παντελής Γιαμουρίδης

25 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2011-2015: Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

2016-2019: ΠΜΣ με Ειδίκευση: Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2011-2019: Παράδοση μαθημάτων Αγγλικών και μεταφράσεις Αγγλικών κειμένων ποικίλης θεματολογίας.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2500

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  196

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ