Παναγιώτης

40 Ετών

ΕΠΑΛ - Ναυτιλιακού και Μηχανολογικού Τομέα

Πολυτεχνείο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχιoύχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Β.Eng.), University of Newcastle, Ηνωμένο Βασίλειο.

- Κάτοχος Masters (M.Sc.) στην εφαρμογή Ολικής Ποιότητας στη Μηχανική, University of Newcastle, Ηνωμένο Βασίλειο.

  Επαγγελματική Εμπειρία


Διδασκαλία μαθημάτων Ναυτιλιακών και Μηχανολογίας.

- Δεκαετής εμπειρία στην εκπαίδευση μαθητών μέσης εκπαίδευσης, φοιτητών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και σπουδαστών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

- Εμπειρία στη διδασκαλία και αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, διάσπαση προσοχής).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  16445

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  672

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ