Παναγιώτης

43 Ετών

Πανεπιστημιακά Μαθήματα Πληροφορικής

University of Newcastle  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1997-2000: Bachelor of Science in Business Systems and Information Technology, University of Newcastle.

2000-2002: Diploma in Management of Information Technology, University of Sunderland.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2002 έως σήμερα: Εργασία σε πανεπιστημιακά φροντιστήρια και παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε φοιτητές.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  6810

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  360

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ