Ορέστης Αγγελίδης

44 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Ρωσικά

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1991-1992: Ιστορική Σχολή, Κρατικό Πανεπιστήμιο του Περμ, Ρωσία.

1994-1998: Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ).

2007-2009: Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2000 έως σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε οργανισμούς και σχολές ξένων γλωσσών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2732

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  207

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ