Νίκος Παπάς

24 Ετών

Ισπανικά - Ιταλικά - Πορτογαλικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2013-2017: Πτυχίο Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2017-σήμερα: Μεταπτυχιακό Κλασικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2015-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα Πορτογαλικών και Ισπανικών τόσο ατομικά όσο και σε γκρουπ.

2016-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα Ιταλικών τόσο ατομικά όσο και σε γκρουπ.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  16925

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  7691

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ