Νίκος Μπρουζάκης

41 Ετών

Μαθήματα IB - Πανεπιστημιακή Φυσική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1996-2000: Πτυχίο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής.

2001-2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (με Άριστα), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων.

2004-2008: Διδακτορικό (με Άριστα) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής.

2008-2010: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, Ινστιτούτο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης - UAB (Υποτροφία).

2011-2013: Επιστημονικός Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής.

2013-2015: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής (Υποτροφία).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2004-σήμερα: Ιδιαίτερα Πανεπιστημιακά Μαθήματα Φυσικής σε φοιτητές του Φυσικού Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές IGCSE και ΙΒ στη Φυσική (Physics SL & HL) και τα Μαθηματικά (Maths SL & HL). Διδασκαλία Φυσικής σε μαθητές Λυκείου και προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  25216

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1224

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ