Νικόλαος Παπαδόπουλος

27 Ετών

Εκπόνηση Εργασιών Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχιούχος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

- Διδακτορικό στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2010 έως σήμερα: Παράδοση μαθημάτων σε μαθητές και φοιτητές, Εκπόνηση φοιτητικών εργασιών όλων των επιπέδων, Εργασία ως προγραμματιστής Η/Υ.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  25727

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1616

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ