Νεκτάριος

36 Ετών

Ιδιαίτερα σε Αγγλικά και Γερμανικά

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2001-2005: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Βαθμός Πτυχίου: 7.35, Ειδίκευση: Επιστήμη της Μετάφρασης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2006-2007: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MA/MSc) αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ: Communication & International Marketing (Merit), Faculty of Arts & Human Sciences, Faculty of Management & Law, University of Surrey.

Εκτός από τις γλώσσες που διδάσκω, γνωρίζω επίσης Γαλλικά και Ισπανικά.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Μεγάλη επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών σε όλα τα επίπεδα Αγγλικών και Γερμανικών.

- Εργασία στο Goethe Institut Athen, σε κέντρα ξένων γλωσσών και γνωστά ιδιωτικά σχολεία.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  6848

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  263

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ