Ναταλία Φωτοπούλου

22 Ετών

Μελέτη Δημοτικού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2014-2018: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παρακολούθηση των ακόλουθων επιμορφωτικών σεμιναρίων:

1. Social Media and Your Future: What NOT to share, American College of Thessaloniki (ACT).

2. Ημερίδα αντισεξιστικού λόγου, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

3. Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά-δυσαριθμησία, Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου.

4. Στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης συμπεριφορών στο φάσμα του αυτισμού, Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου.

5. Ειδική γλωσσική διαταραχή: αξιολόγηση και παρέμβαση, Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2018: Ένας (1) χρόνος καθημερινής διδασκαλίας σε παιδιά Δημοτικού.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  8937

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  381

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ