Μηνάς Αντύπας

27 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Φιλολογικών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2008-2013: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2013-2017: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κατεύθυνση «Νεότερη Ελληνική Ιστορία», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2017: Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2013-2015: Ιδιαίτερα μαθήματα φιλολογικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

2012: Πρακτική άσκηση (αρχειοθέτηση και ταξινόμηση) στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας.

2017-σήμερα: Φιλολογικά μαθήματα στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΗΣ».

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  5440

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  357

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ