Μηλένα Περδικάρη

26 Ετών

Μελέτη Μαθητών Δημοτικού

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2015: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2015-2017: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2017-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού.

2018: Δημιουργική απασχόληση μαθητών Δημοτικού (Πολιτιστικός χώρος Τετρακτύς).

2015-2017: Θεατροπαιδαγωγός.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  4652

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  157

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ